Audion
Al. Wyzwolenia 79
71-411 Szczecin
Tel/Fax: 91 422 80 21
Kom. 603 659 455
E-mail: biuro@audion.co

Systemy nagłośnieniowe

Systemy nagłośnieniowe to nasze hobby - akustyka i elektroakustyka nie mają przed nami tajemnic, dzięki czemu dźwięk w nagłaśnianych obiektach zawsze ma zaplanowany i dopasowny do zróżnicowanych wymagań charakter.

Projektując nagłośnienie obiektu traktujemy jego akustykę i przeznaczenie jako elementy determinujące rodzaj i rozmieszczenie punktów nagłośnieniowych. W specyficznych przypadkach realizujemy adaptacje akustyczne pomieszczeń kreując ich akustykę pod kątem wymagań odbiorców.

Zakres realizowanych przez nas instalacji i systemów nagłośnieniowych:

 • instalacje niskoomowe jedno i wielopomieszczeniowe;
 • instalacje 100V jedno i wielostrefowe;
 • instalacje dużej mocy "pod dachem i outdoor";
 • instalacje wielopunktowe sterowane cyfrowo;
 • systemy DSO;
 • przenośne systemy nagłośnieniowe.

Listę odbiorców, do których kierujemy ofertę tworzą:

Obiekty użyteczności publicznej:

 • obiekty sakralne,
 • obiekty sportowe,
 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty usługowe,
 • dworce, lotniska,
 • hotele, penjonaty,
 • szkoły i uczelnie;

Obiekty prywatne - mieszkania, domy, posiadłości.

Zobacz nasze realizacje